Serviciul de îngrijiri la domiciliu
pentru persoane vârstnice

MODALITATE DE ADMITERE/RESPINGERE A BENEFICIARULUI

Evaluarea cererii și documentelor beneficiarului se face de către directorul Fundației și a șefului serviciului socio-medical care, în funcție de resursele și locurile disponibile, criteriile de eligibilitate, rezultatele evaluării sociale realizată de asistentul social al Fundației sau realizată de structurile de evaluare complexă prevăzute de lege, vor decide admiterea sau respingerea unui beneficiar la serviciile Fundației. Aceasta va fi comunicată în cel mai scurt timp posibil beneficiarului/reprezentantului său legal/membru de familie desemnat.

Serviciile de îngrijire social-medicală sunt acordate în baza unui contract de furnizare servicii.

Durata contractului este până la încetarea subvenționării serviciilor sociale acordate, respectiv până la data de 31 decembrie a anului în care s-a semnat contractul, cu posibilitate de prelungire prin act adițional.

Îngrijirea la domiciliu se realizează conform unui plan individualizat de asistență și îngrijire. Fiecare beneficiar primește ajutorul necesar, în funcție de nevoile individuale.

Planul individualizat de asistență și îngrijire se elaborează în baza evaluării/reevaluării nevoilor.

 

ACTE NECESARE

 

CONDIȚII DE SISTARE SERVICII

Constituie motiv de încetare/sistare servicii/reziliere a contractului următoarele:

 1. refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod direct sau prin reprezentant;
 2. nerespectarea în mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale a Regulamentului Fundației;
 3. retragerea autorizației de funcționare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale;
 4. schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale;
 5. dacă beneficiarul și-a schimbat reședința în alt județ;
 6. dacă cerințele de reabilitare ale beneficiarului depășesc posibilitățile de servicii ale Fundației;
 7. pentru comportamente ce sunt un pericol pentru beneficiar sau pentru angajatul Fundației;
 8. pentru comportamente care prejudiciază sau deranjează rutinele zilnice ale activităților Fundației;

Contractul poate înceta în următoarele condiții:

 1. prin acordul de voință al părților;
 2. scopul contractului a fost atins;
 3. forță majoră, dacă este invocată;
 4. decesul beneficiarului de servicii sociale;
 5. expirarea valabilității deciziei Casei de Asigurări de Sănătate;
 6. încetarea subvenționării serviciilor sociale/finalizare proiect.

 

MODALITĂȚI DE SESIZARE ȘI RECLAMAȚII

Dacă aveți vreo sugestie, reclamație sau apreciere, vă rugam să nu ezitați și să anunțați la numărul nostru de telefon, 721 830, să apelați la Condica aflată la sediul Fundației sau prin e-mail la adresa: office@cagbuzau.ro.

Adresa noastră este

Buzău, bd. Stadionului, nr. 7 (în incinta Spitalului Județean de Urgență Buzău)
place45.149504, 26.800879

Numerele noastre de telefon

0238 721 830 (direct)
0784 286 268 (Telekom)
de LUNI până VINERI între orele 8:00 - 16:00 vi se preia solicitarea.
În maximum 72 ore un profesionist al Fundaţiei se va deplasa la domiciliul dumneavoastră.

Asigurăm prin îngrijirea la domiciliu

PREVENIREA spitalizării şi a respitalizării;

EVITAREA spitalizării prelungite şi a instituţionalizării;

ECONOMIE de fonduri;

GARANTĂM calitatea îngrijirii la domiciliu şi creşterea calităţii vieţii pentru toate persoanele care au nevoie de noi, fără discriminare;

RESPECTĂM intimitatea, demnitatea şi confidenţialitatea beneficiarului.


IMPORTANT !
Nu funcţionăm ca serviciu de urgenţă!

NU permiteţi intrarea în locuinţa dumneavoastră a persoanelor care nu vă prezintă legitimaţia eliberată de Fundaţia CRUCEA ALB-GALBENĂ BUZĂU

DACĂ NE APRECIAȚI ACTIVITATEA, puteți dona aici:

Donați